Jakie są przeciwwskazania?

Jakie są przeciwwskazania?

4 lutego 2020 Brak kategorii 0

Należy przestrzegać następujących zasad i zakazów:

 1. Terapia nie może być stosowana w przypadku, gdy w obszarze poddawanym leczeniu obecne są ciała obce wykonane z metalu.
 2. Uogólniając – Nie wolno stosować, kiedy pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca lub zaburzenia rytmu serca (arytmię).
 3. Nie stosować, kiedy występuje krwawienie lub istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia albo zatoru.
 4. Zabiegi nie mogą być wykonywane w tych obszarach skóry poddanych radioterapii lub które wykazują zaburzenia czucia.
 5. Nie należy stosować w czasie gorączki.
 6. Nie stosować w przypadku kobiet w ciąży oraz osób chorych na epilepsję.
 7. Nie zakrywać elektrodami ust, nie umieszczać ich bezpośrednio na oczach, przedniej części szyi (szczególnie w zatoce tętnicy szyjnej) lub na klatce piersiowej i w górnej części pleców.
 8. Nie układać elektrod tak, aby prądy przechodziły nad sercem.

W przypadku występowania któregokolwiek z wymienionych przeciwwskazań należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia, najlepiej lekarzem prowadzącym.

Przed pierwszym zastosowaniem zaleca się również sprawdzenie następujących kwestii:

 1. W przypadku amalgamatowych wypełnień w zębach, zastosowanie częstotliwości może prowadzić do mobilizacji metali ciężkich w komórkach organizmu (niepochodzących bezpośrednio z samych wypełnień) i w rezultacie do czasowego pogorszenia stanu zdrowia. Dlatego przy stosowaniu urządzenia zaleca się picie dużej ilości wody oraz podejmowanie innych kroków w celu ułatwienia usuwania metali ciężkich z organizmu.
 2. W przypadku jednoczesnego przyjmowania leków zaleca się, aby konsultować z lekarzem przyjmowane dawki przynajmniej raz w miesiącu, szczególnie w przypadku stosowania leków:
 • przeciwzakrzepowych
 • przeciwcukrzycowych
 • obniżających ciśnienie krwi (zwłaszcza beta-blokerów)
 • Hormonów (zwłaszcza hormony tarczycy)

Urządzenia Healy przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych. Za mało jest bowiem dostępnych danych na temat leczenia osób nieletnich. Ewentualne stosowanie u osób nieletnich odbywa się na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub lekarza prowadzącego.